راه اندازی سامانه ارتباط با حوزه معاونت آموزشي پژوهشي

تاریخ ثبت: 1394/06/07 - 12:34 ب.ظ

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند برای ارتباط با حوزه معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس می توانند بصورت زیر اقدام نمایند ...

ابتدا با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را وارد نمائید:

01733267507

01733226700   

01733261685

01733261090

ارسال های جدید