مناقصه انجام امور سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

تاریخ ثبت: 1394/06/15 - 11:02 ق.ظ

آگهی مناقصه عمومی دانشگاه گنبد کاوس در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از مبداء دانشگاه به مقصد خوابگاه های سطح شهر و بالعكس برابر برنامه تنظيمي دانشگاه، مطابق ساعات كلاس و نياز خوابگاه ها و همچنین سرویس کارکنان خود را در سطح شهر بوسیله اتوبوس ، مینی بوس ، سواری از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه گنبد کاوس در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از مبداء دانشگاه به مقصد خوابگاه های سطح شهر و بالعكس برابر برنامه تنظيمي دانشگاه، مطابق ساعات كلاس و نياز خوابگاه ها و همچنین سرویس کارکنان خود را در سطح شهر بوسیله اتوبوس ، مینی بوس ، سواری از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار نماید.

دانلود فایل مناقصه

ارسال های جدید