مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویان

تاریخ ثبت: 1394/06/15 - 11:09 ق.ظ

دانشگاه گنبدکاووس در نظر دارد انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویان و کارکنان و اعضای هیات علمی خود را از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

دانشگاه گنبدکاووس در نظر دارد انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویان و کارکنان و اعضای هیات علمی خود را از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. 

دانلود فایل مناقصه

ارسال های جدید