قابل توجه دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد نکرده اند

تاریخ ثبت: 1394/06/17 - 01:31 ب.ظ

دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند روز چهارشنبه 1394/6/18 انتخاب واحد نمایند.

ارسال های جدید