اطلاعیه شماره 2 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته و کاردانی دانشگاه گنبدکاووس(سال تحصیلی 95-1394)

تاریخ ثبت: 1394/06/19 - 10:51 ب.ظ

مراحل ثبت نام غیر حضوری و همچنین راهنمای ثبت نام

پیرو اطلاعیه شماره 1 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته و کاردانی  مراحل ثبت نام غیر حضوری و همچنین راهنمای ثبت نام به شرح زیر اعلام می گردد:

یاد آوری :

 مرحله اول ثبت نام ( اینترنتی یا غیر حضوری) : از روز شنبه  مورخ  1394/6/21 به مدت 2 روز، برای تمامی پذیرفته شدگان الزامی می باشد

آدرس سامانه ثبت نام: erp.gonbad.ac.ir/stdnew

  • نکات و موارد مهم در مرحله اول ( ثبت نام اینترنتی):

1- تکمیل دقیق اطلاعات خواسته شده و بارگزاری اسکن مدارک براساس راهنمایی ثبت نام غیرحضوری - راهنما

2- تهیه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  غیر حضوری شامل:

1-2) اسکن اصل مدرک دوره  پیش دانشگاهی و یا گواهی موقت دروه پیش دانشگاهی -  راهنما

تبصره: پذیرفته شدگانی که در تابستان 1394 جهت دروس پاس نشده در امتحانات جبرانی شرکت نموده اند با استفاده از تعهد نامه بجای بند 1-2 می توانند ثبت نام نمایند.

2-2) اسکن اصل مدرک دوره  متوسطه و یا گواهی موقت دروه متوسطه-  راهنما

3-2) اسکن اصل ریزنمرات دوره متوسطه ( کارنامه کامپیوتری) - راهنما

4-2) اسکن اصل شناسنامه از تمامی صفحات-  راهنما

5-2) اسکن اصل کارت ملی (دو طرف)؛ - راهنما

6-2) اسکن عکس پرسنلی (عکس در سال جاری گرفته شده باشد)-  راهنما

7-2) ( آقایان) اسکن مدارک نظام وظیفه شامل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت، در غیر اینصورت برگه درخواست معافیت تحصیلی که باید در هنگام مراجعه دانشجو به باجه امور مشمولین در زمان ثبت نام حضوری مراجعه نماید.-  راهنما

3- پرینت فرم درخواست ثبت نام غیر حضوری ( که در روز ثبت نام باید به امضاء شخص دانشجو رسیده و همراه داشته باشد)- راهنما 

4- پرینت فرم ها ( پایش سلامت ( فرم سلامت 1 و فرم سلامت 2) و ورزشی( فرم ورزش) و مرکز آمار و کامپیوتر ( فرم آمار ) تکمیل آنها به صورت دست نویس (که در روز ثبت نام حضوری علاوه بر اصل مدارک و فرم چاپ شده بند فوق ( بند 3) می بایست تحویل باجه ها مشخص گردیده شوند) 

مرحله دوم ثبت نام ( حضوری ): از روز دوشنبه  مورخ  23/6/1394 به مدت 3 روز براساس اطلاعیه شماره 1 ثبت نام  

ارسال های جدید