قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

تاریخ ثبت: 1394/06/25 - 11:04 ب.ظ

دانشجویان جدید الورود کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند می توانند در روزهای شنبه 1394/6/28 و یکشنبه 1394/6/29 برای ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.

ارسال های جدید