آزمون استخدامی پیمانی آموزش و پرورش همزمان با سایر نقاط کشور در گنبدکاووس برگزار شد.

تاریخ ثبت: 1394/06/27 - 12:42 ب.ظ

آزمون استخدامی پیمانی آموزش و پرورش، مورخ جمعه 94/6/27 در یک نوبت صبح در هفت حوزه امتحانی برگزار شد

بنا به اظهارات دکتر علی حشمت پور نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور و معاون آموزشی دانشگاه گنبدکاووس، این آزمون که به صورت متمرکز و توسط سازمان سنجش آموزش کشور ترتیب داده شده بود با همکاری مراکز دانشگاهی و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد . در این آزمون در مجموع 2866 نفر با هم به رقابت پرداختند که از این تعداد 1061 نفر آقا و 1805 نفر خانم بودند.