شرایط سه گانه پوشش بیمه تکمیلی درمان

تاریخ ثبت: 1394/06/30 - 08:57 ق.ظ

اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی فقط می توانند تا تاریخ 94/7/8 جهت انتخاب طرح بیمه تکمیلی درمان ( طرح های الف-ب و ج) و تکمیل فرم، به آقای امیدوار با ارائه اطلاعات عضو اصلی و افراد تبعی مراجعه فرمایید.

ارسال های جدید