قابل توجه دانشجویانی که تابحال موفق به انتخاب واحد نشده اند

تاریخ ثبت: 1394/06/30 - 02:35 ب.ظ

تمام دانشجویانی که تا اکنون انتخاب واحد نکرده اند می توانند برای انتخاب واحد با تاخیر در روز سه شنبه 1394/6/31 اقدام نمایند.

ارسال های جدید