اتوماسیون تغذیه

تاریخ ثبت: 1394/07/04 - 05:12 ب.ظ

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند لازم است هرگونه تغییر خوابگاه خود را در اسرع وقت به واحد اتوماسیون اطلاع دهند. همچنین سایت اتوماسیون تغذیه جهت رزرو غذا باز بوده و آخرین مهلت رزرو غذا برای هفته آینده، چهارشنبه تا ساعت 15 می باشد.

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند لازم است هرگونه تغییر خوابگاه خود را در اسرع وقت به واحد اتوماسیون اطلاع دهند. همچنین سایت اتوماسیون تغذیه جهت رزرو غذا باز بوده و آخرین مهلت رزرو غذا  برای هفته آینده، چهارشنبه تا ساعت 15 می باشد.

مدیریت امور دانشجویی

ارسال های جدید