با حکم رییس دانشگاه، مدیران جدید در دانشگاه منصوب شدند.

تاریخ ثبت: 1399/02/21 - 08:38 ق.ظ

دکتر طهماسبی رییس دانشگاه طی احکام جداگانه ای دکتر زینب اورسجی و دکتر سید مرتضی سیدیان  را  به ترتیب به عنوان سرپرست  معاونت آموزشی و پژوهشی  دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی و سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  منصوب  نمودند.
ضمنا ایشان طی احکام دیگری از زحمات جناب آقای دکتر رضا راه چمنی مدیر سابق امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و همچنین دکتر سید مرتضی سیدیان معاون  آموزشی سابق دانشکده علوم کشاورزی تقدیر و تشکر نمودند.