گزارش عملکرد پویش درختکاری دانشگاه گنبدکاووس

تاریخ ثبت: 1399/02/31 - 11:41 ق.ظ

بدینوسیله خلاصه‌ای از عملکرد کارگروه زیباسازی و فضای سبز دانشگاه در زمینه درخت‌کاری و احداث فضای سبز و هم‌چنین فعالیت‌های صورت گرفته در کارگروه کشاورزی دانشگاه در بخش احداث و تکمیل مجموعه باغ‌های تجاری و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس طی سال 1398 و قبل از آن به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

ارسال های جدید