اطلاعیه آموزشی، دروس گروه معارف

تاریخ ثبت: 1399/03/10 - 07:49 ق.ظ

احتراما به اطلاع دانشجویان گرامی که دروس معارف را در نیمسال جاری اخذ نموده اند میرساند:
ارزشیابی دانشجویان در پایان نیمسال جاری شامل:
 
1- 12 نمره ارزشیابی مستمر میباشد شامل 8 نمره آموزش مجازی نهاد مرکزی با ارائه گواهی توسط دانشجویان به اساتید محترم 
2- 4 نمره تحقیق، پروژه، ترجمه دانشجویان و ... که دانشجویان موظف به ارائه به اساتید می باشند.
3- دانشجویانی که تعداد جلسات آموزش مجازی نهاد مرکزی را بیش از 8 جلسه گذرانده اند نیاز به تحقیق، نبوده و نمره یاد شده در قسمت ارزشیابی منظور می گردد (با ارائه گواهی)
4- امتحان مجازی پایان نیمسال (8 نمره)
5- دانشجویانی که در جلسات آموزش مجازی نهاد مرکزی شرکت نکرده اند ارزشیابی این دسته از دانشجویان صرفا بر اساس آزمون مجازی نهایی میباشد (20نمره)
6- آدرس ایمیل اساتید جهت ارسال تحقیق و پروژه به شرح ذیل می باشد:
 
خانم معصومه غریب: masoomeh.gharib@gmail.com
آقای ابراهیم خمر: Ebrahim_khamar@yahoo.com
آقای محمدرضا میر عرب رضی: m.mirarabrazi@yahoo.com
آقای سید جواد احمدی: seyedjavad.ahmadi57@gmail.com
آقای علیرضا صفری: alireza.safari187@gmail.com
آقای قاسم رجبی: 3734225@gmail.com
آقای رمضان پای برجا: ramazanpabarja@yahoo.com
آقای ایوب سرایلو: serayloo@yahoo.com
آقای حسن نوروزی: h.nooroozi@yahoo.com
خانم شهربانو امانی: shahrbanoo.amani@yahoo.com
خانم طیبه علی اکبری: t.a.y.e.b.e.a.k.b.a.r.i@gmail.com
آقای علی نوری: alinori57@yahoo.com
خانم مریم صاحی منش: masalehimanessnh@gmail.com

ارسال های جدید