اطلاعیه زمانبندی ارزیابی دروس (اساتید) در نیمسال ۹۸۲

تاریخ ثبت: 1399/04/05 - 05:21 ب.ظ

ارزیابی دروس (اساتید) نیمسال ۹۸۲ از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ به مدت هشت روز به صورت الکترونیکی و از میز کار انجام می شود.

📝به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: ارزیابی دروس (اساتید) نیمسال ۹۸۲ از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ به مدت هشت روز به صورت الکترونیکی و از میز کار انجام می شود. شرکت تمام دانشجویان در این ارزشیابی الزامی می باشد. «دریافت سوالات امتحان منوط به انجام ارزشیابی است.»