اخذ موافقت قطعی برای ایجاد چهار رشته جدید درسال تحصیلی آینده

تاریخ ثبت: 1399/04/17 - 07:44 ق.ظ

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک، کارشناسی مدیریت مالی، کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری در دانشگاه گنبدکاووس موافقت قطعی به عمل آورد.

 

 
 
 
دکترعلی خاکی صدیق، معاون محترم آموزشی وزارت عتف، در جلسه شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک، کارشناسی مدیریت مالی، کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری در دانشگاه گنبدکاووس موافقت قطعی به عمل آورد.

ارسال های جدید