اخذ موافقت قطعی برای ایجاد چهار رشته کارشناسی درسال تحصیلی آینده

تاریخ ثبت: 1395/08/15 - 12:36 ب.ظ

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های مهندسی برق، فیزک، زبان روسی و علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی در دانشگاه گنبدکاووس موافقت قطعی به عمل آورد.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون محترم آموزشی وزیر، ضمن ابلاغ خبر موافقت شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 95/6/27 با ایجاد رشته های 1.مهندسی برق 2.فیزیک 3.زبان روسی 4.علوم اقنصادی در دانشگاه گنبدکاووس، پذیزش دانشجو در دوره مذکور را منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی دانسته است.