دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی

تاریخ ثبت: 1395/11/05 - 05:59 ب.ظ

در پرتو الطاف الهی و با هدف تبادل آخرین یافته‎های تحقیقاتی در زمینه پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی و ایجاد بستر لازم برای هم‎اندیشی بین پژوهشگران و سیاست‎گزاران این بخش، دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد با همکاری پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی را در اسفند ماه سال 1395 در دانشگاه گنبد برگزار نماید.

دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی​

در پرتو الطاف الهی و با هدف تبادل آخرین یافته‎های تحقیقاتی در زمینه پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی و ایجاد بستر لازم برای هم‎اندیشی بین پژوهشگران و سیاست‎گزاران این بخش، دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد با همکاری پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد دومین همایش ملی پایش و پیشآگاهی در گیاهپزشکی را در اسفند ماه سال 1395 در دانشگاه گنبد برگزار نماید. امید است با حضور اساتید، متخصصان، دانشجویان و صاحبنظران این رشته و تخصص‎های وابسته، شاهد برگزاری همایشی پربار در مصادیق علمی، اجتماعی و فرهنگی آن باشیم.

محورهای همایش

 • مدیریت آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز

 • ارزیابی خسارت آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز

 • کنترل بیولوژیک آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز

 • پیش‎آگاهی در گیاهپزشکی و نقش آن در سلامت محصول

 • پیش‎آگاهی در گیاهپزشکی و نقش آن در سودآوری محصول

 • تنش‎های محیطی و اثر آن بر آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز

 • پیش‎آگاهی در گیاه‏پزشکی و نقش آن در کاهش مصرف سموم

 • هواشناسی و نقش آن در پیش‎آگاهی آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز

 • استفاده از فن‎آوری‎های نوین در پیش‎آگاهی آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز

 • ابزارها، روشها و مدلهای مختلف نمونه‎گیری از آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز

 • نقش روش‎های زراعی (آبیاری، شخم، تناوب، کودها و ... ) در کنترل آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز

 

تاریخ برگزاری: 5 اسفندماه 1395

مهلت ارسال مقالات: 20 دی 1395

اعلام نتایج نهایی داوری: 20 بهمن 1395

آخرین مهلت ثبت نام نهایی: 30 بهمن 1395

وب سایت همایش:conf.gonbad.ac.ir/forecasting2017