سامانه مدیریت ارتباطات مستمر، ارتباط با حوزه وزارتی

تاریخ ثبت: 1395/11/05 - 05:34 ب.ظ

با عنایت به راه اندازی سامانه "مديريت ارتباطات مستمر/ ارتباط با حوزه وزارتي" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لینک و فایل راهنمای استفاده از این سامانه جهت ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات در وب سایت دانشگاه بارگذاری شده است