تغییر شماره های تماس دانشگاه

تاریخ ثبت: 1395/11/05 - 05:34 ب.ظ

بدینوسیله به اطلاع می رساند به علت گسترش شبکه مخابرات شهرستان، شماره های تماس دانشگاه به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

خط مستقیم

دور نگار

1

دکتر حسین گل چینی

رئیس دانشگاه

33266802

33264060

2

حجت الاسلام علیرضا رحیمی نژاد

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

33287509

33264060

2

دکتر عباس بیابانی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

33263401

33263401

3

دکتر علی حشمت پور

معاون آموزشی و پژوهشی

33287508

33268882

4

دکتر هدایت اله امینیان

معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

33262199

33263167

5

دکتر یوسف مصطفی لو

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

33261769

 

6

دکتر عبداللطیف قلی زاده

معاون دانشکده کشاورزی و علوم پایه

33261769

 

7

دکتر فرامرز رستمی

رئیس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

33262660

 

8

دکتر مریم رامین نیا

رئیس دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

33267507

 

9

دکتر زین العابدین فرامرزی

معاون دانشکده علوم پایه، علوم انسانی

33262660

 

10

جناب آقای علی نوری

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

33262199

 

11

دکتر جواد بیات کوهسار

مدیر امور دانشجویی

33262199

 

12

دکتر رضا راه چمنی

مدیر امور آموزشی

33266700

 

13

دکتر حسین صبوری

مدیر امور پژوهشی

33267508

 

14

جناب آقای جواد ذبیحی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

33260224

33260224

15

دکتر صدیقه عرب امیری

مدیر امور مالی

33268166

33268166

ارتباط با حوزه معاونت آموزشي پژوهشي

ابتدا با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را وارد نمائید:

33266700

33267507

داخلی

16

مهندس محمودنیا

کارشناس آموزشی دانشکده علوم کشاورزی

1

17

سرکارخانم دوجی

کارشناس آموزشی دانشکده علوم پایه

2

18

مهندس عرب

کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی

3

19

مهندس کاغذلو

اداره پذیرش و ثبت نام

4

20

سرکارخانم مصطفی لو

اداره فارغ التحصیلان

5

21

دکتر فرامرزی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و علوم پایه

6

22

دکتر قلی زاده

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی

7

23

جناب آفای فرامرز عباسی

مسول آموزش 

8

24

سرکار خانم حسینی

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

9

25

دکتر راه چمنی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

10

ارتباط با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

ابتدا با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را وارد نمائید:

33262399

33262199

داخلی

26

سرکارخانم شاکری

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

1

27

دکتر جواد بیات کوهسار

مدیر دانشجویی

3

28

سرکارخانم نعیمی

مسئول مالی

4

29

سرکارخانم گرایلو

مسئول خوابگاه خواهران و وام دانشجویی

4

30

جناب آقای کوهساریان

مسئول امور خوابگاه

5

31

سرکارخانم نوروزی

کارشناس فرهنگی

6

32

سرکارخانم ترکیان

دفتر مشاوره

8