کتاب های جدید چاپ شده توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه در سال های 94 و95

تاریخ ثبت: 1395/11/05 - 05:34 ب.ظ

6 عنوان کتاب علمی در سال های 94 و95 توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس به چاپ رسید.

به گزارش معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه 6 عنوان کتاب علمی جدید در سالهای 94 و95 توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس به چاپ رسیده است از این میان کتاب های مدیریت خشکسالی توسط دکتر علی حشمت پور، اصلاح گندم با تاکید بر صفات فیزیولوژیک و تنش های غیر زیستی توسط دکتر حسین صبوری،آمار کاربردی و طرح آزمایش ها در تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی توسط دکتر حسین صبوری از دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی و کتاب دیوانگان خردمند نوشته دکتر حسین گل چینی و دکتر زین العابدین فرامرزی از دانشکده علوم انسانی و کتاب های شیمی عمومی توسط دکتر فرامرز رستمی چراتی و آموزش جامع نرم افزار آماری mini tab 16  توسط دکتر اسماعیل شیرازی نگاشته و به زیور طبع آراسته شده است.