موافقت با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی روانشناسی در دانشگاه گنبدکاووس

تاریخ ثبت: 1395/11/05 - 05:59 ب.ظ

شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی روانشناسی در سال تحصیلی 96-95 موافقت کرد.

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 95/9/20 خود با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی روانشناسی برای سال تحصیلی 96-95 در دانشگاه گنبدکاووس موافقت به عمل آورد. پذیرش دانشجو در دوره مذکور منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی خواهد بود.