اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1395

تاریخ ثبت: 1395/11/05 - 06:00 ب.ظ

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان محترم به استحضار می رساند برنامه زمان بندی پذیرش و نحوه ثبت نام در اسرع وقت در اطلاعیه شماره 2 بحضور اعلام می گردد.

صرفاً جهت اطلاع:

براساس برنامه ریزی اولیه ثبت نام در دو مرحله غیر حضوری ( الزامی برای کلیه پذیرفته شدگان) و بعد از دریافت تاییدیه ثبت نام غیر حضوری، بصورت حضوری  انجام خواهد شد. تاریخ و نحوه ثبت نام بزودی از طریق اطلاعیه شماره 2 اعلام خواهد گردید.