اعزام کاروان دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گنبدکاووس به سفر معنوی راهیان نور

تاریخ ثبت: 1395/12/19 - 11:10 ق.ظ

دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان گنبدکاووس به همت بسیج دانشجویی شهرستان و همکاری و همدلی نزدیک مدیریت این مراکز واپسین روزهای سال جاری را در مناطق عملیاتی جنوب کشور به سر خواهند برد

دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان گنبدکاووس به همت بسیج دانشجویی شهرستان و همکاری و همدلی نزدیک مدیریت این مراکز  واپسین روزهای سال جاری را در مناطق عملیاتی جنوب کشور به  سر خواهند برد

گفتنی است که بنا به گزارش بسیج دانشجویی شهرستان گنبدکاووس تعداد پنج دستگاه اتوبوس به اعزام دانشجویان دختر و سه دستگاه برای اعزام دانشجویان پسر در نظر گرفته شده است و در مجموع بیش از 350 نفر دانشجو در این حرکت فرهنگی شرکت نموده اند.   تعداد دانشجویان دانشگاه گنبدکاووس به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی در شرق استان گلستان 88 نفر  از میان دانشجویان دختر و 36 نفر دانشجویی پسر بوده است.