مراسم پیوند آسمانی 65 زوج دانشجوی دانشگاه گنبد کاووس برگزار شد.

تاریخ ثبت: 1396/02/09 - 06:50 ب.ظ