دسترسی کاربران دانشگاه گنبدکاووس به متن مقالات بانک اطلاعات نشریات کشور(magiran) برقرار شد.

تاریخ ثبت: 1396/02/16 - 12:34 ب.ظ

پیرو مذاکرات مستمر و پیگیری مسئولین آموزشی و پژوهشی و با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه، دسترسی کاربران دانشگاه گنبدکاووس به متن مقالات بانک اطلاعات نشریات کشور(magiran) برقرار شد.

پیرو مذاکرات مستمر و پیگیری مسئولین آموزشی و پژوهشی و با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه، دسترسی کاربران دانشگاه گنبدکاووس به متن مقالات  بانک اطلاعات نشریات کشور(magiran) برقرار شد.

وب سابت magiran، بانک اطلاعات نشریات کشور است  که مجلات علمی مرتبط با  رشته های مختلف  را  دربردارد. کلیه کاربران که دارای Ip اختصاصی دانشگاه گنبدکاووس می باشند از این پس قابلیت استفاده از مقالات مندرج در این پایگاه را خواهند داشت.