بازدید کشاورزان منطقه از برنامه اصلاح برنج برای تنش خشکی در دانشگاه گنبدکاووس

تاریخ ثبت: 1396/06/13 - 03:40 ب.ظ

در ادامه فعالیت های ترویجی مربوط به طرح تحقیقاتی ملی تکثیر، توسعه و ترویج ارقام برنج سازگار به کم آبی، تعدادی از کشاورزان منطقه از روند تولید و تکثیر بذر و توفیقات به عمل آمده در خلال این طرح بازدید کردند.

در ادامه فعالیت های ترویجی مربوط به طرح تحقیقاتی ملی تکثیر، توسعه و ترویج ارقام برنج سازگار به کم آبی، تعدادی از کشاورزان منطقه از روند تولید و تکثیر بذر  و  توفیقات به عمل آمده در خلال این طرح بازدید کردند.

دکتر حسین صبوری عضو هیات علمی دانشگاه و مجری طرح مذکور در این دیدار توضیحات کاملی در خصوص مشخصات فنی بذور اصلاح شده و مزیت های آنها نسبت به ارقام متداول در منطقه ارائه نمود از جمله ویژگی های ارقام جدید، زودرسی و نیاز آبی کمتر آنهاست که سازگاری مناسبی با شرایط اقلیمی شرق استان دارد. ارقام یاد شده به طور قابل توجهی از طرف بازدید کنندگان مورد اقبال قرار گرفت و مجری طرح و همکاران ایشان به سوالات کشاورزان در مورد ویژگی های کاشت، داشت، برداشت، عملکرد و کیفیت محصول پاسخ گفتند.

گفتنی است که این طرح یکی از طرح های دانشگاه گنبدکاووس است که از طرف معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفته است.