عضویت در شرکت تعاونی دانشگاه

تاریخ ثبت: 1396/09/27 - 03:46 ب.ظ

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی میرساند جهت عضویت در شرکت تعاونی دانشگاه تا تاریخ 6 دی ماه به دفتر امور اداری مراجعه فرمایید.