چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

تاریخ ثبت: 1396/10/05 - 08:05 ق.ظ

فراخوان مقاله: یک آبان ماه 1396- آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 دی ماه 1396- تاریخ برگزاری همایش: 14 اسفند ماه 1396 - مکان برگزاری همایش: دانشگاه قم