آگهي ارزيابي کیفی شرکت کنندگان در مناقصه ساخت آمفی تئاتر دانشگاه گنبد کاووس

تاریخ ثبت: 1397/01/18 - 11:49 ق.ظ

دانشگاه گنبدکاووس در راستاي حداكثر استفاده از توان فني، توليدي و صنعتي مناقصه گران در راستای تأمين اقلام، تجهيزات و ساخت آمفی تئاتر واقع در ساختمان کلاس های آموزشی خود با مشخصات ذيل نسبت به ارزيابي صلاحيت مناقصه‌‌گران اقدام مي‌نمايد.

  نام و نشاني دانشگاه گنبدکاووس: استان گلستان- شهرستان گنبد کاووس – خیابان شهید فلاحی- انتهای بلوار بصیرت – دانشگاه گنبد کاووس تلفکس 33260224-017

  رشته يا زمينه تخصصي ارزيابي صلاحيت: تهيه، نصب و راه ‌‌اندازي و نگهداري (امور پيمانكاري و بهره‌برداري) سالنهای آمفی تاتر  

ارسال مدارک و سوابق کاری مورد نیاز به شرح می باشد:

  • نام مدیر عامل شرکت – کد اقتصادی – شناسه ملی – تاریخ، محل و شماره ثبت شرکت – تاریخ و کپی آگهی روزنامه رسمی بهمراه آخرین تغییرات – شماره تلفن و شماره نمابر
  • ارایه پنج قرارداد نمونه در زمینه تجهیز سالن های آمفی تاتر بالای ده میلیارد ریال
  • ارایه حداقل 8 مورد ضمانت نامه های بانکی مناقصه های قبلی
  • ارایه حداقل 8 مورد رضایت نامه یا تقدیر نامه از کارفرما های قبلی با ذکر نام کارفرما و تلفن برروی هر رضایت نامه
  • تصویر نامه های تحویل موقت و تحویل قطعی قراردادهای انجام شده
  • تصویر مفاصا حساب های کارهای انجام شده
  • ارایه اساسنامه مبنی بر اینکه از بدو تاسیس موضوع فعالیت در این زمینه ( موضوع مناقصه فعلی) بوده
  • ارایه کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده و مفاصا حساب مالیاتی عملکرد سال های گذشته ( حداقل سه سال)
  • ارایه کاتولوگ، رزومه و آدرس سایت شرکت
  • توان مالی شرکت ( پرینت حساب )

  نحوه، تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت: مناقصه گران محترم می توانند اسناد ارزیابی کیفی را با ارسال درخواست به شماره نمابر 33260224-017 و یا با مراجعه حضوری مهلت مراجعه و دریافت نمایند. دريافت اسناد ارزيابي صلاحيت ‌از تاريخ درج فراخوان در روزنامه‌ كثيرالانتشار و سايت دانشگاه گنبد کاووس روز سه شنبه مورخ 97/01/14 و ارسال حداکثر تا پايان وقت اداري- (ساعت 15) روز یکشنبه  مورخ 97/01/27 مي‌باشد که در پاکت دربسته مهر و موم به واحد  حقوقی دانشگاه گنبد کاووس به نشاني فوق‌الاشاره تحويل نمايند.

  تاريخ اعلام نتايج ارزيابي كيفي: نتايج ارزيابي پس از بازگشايي پاكت ها در روز شنبه مورخ 97/02/01 در دانشگاه گنبدکاووس با حضور اعضای کمیسیون مالی و معاملاتی دانشگاه انتخاب و پس از ارزیابی بعمل آمده، اسناد مناقصه محدود پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

یادآوری: ارسال اطلاعات و اسناد خواسته شده بصورت سی دی قابل قبول نمی باشد.