برگزاری نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی با هیات رئیسه دانشگاه

تاریخ ثبت: 1397/02/02 - 04:41 ب.ظ

اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی در نشست هم اندیشی مشترک با اعضای هیات رئیسه دانشگاه به بیان نقطه نظرات خود در زمینه های آموزشی و پژوهشی پرداختند.

 نشست هم اندیشی مشترک اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی با هیات رئیسه دانشگاه با هدف ارتقاء سطح آموزشی و ارائه نقطه نظرات اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی و پژوهشی امروز 2 اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد.
ضمناً  خاطر نشان می سازد در ابتدای این نشست دکتر حسین گلچینی، رئیس دانشگاه طی احکام جداگانه ای ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر فرامرز رستمی در سمت رئیس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی،  دکتر سعید شکوه را به عنوان رئیس جدید دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، همچنین ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر حسین صبوری در سمت مدیر امور پژوهشی و فناوری، جناب آقای دکتر فرامرز رستمی را بعنوان مدیر امور پژوهشی و فناوری در سمت جدید  منصوب نمود.