برگزاری نشست شورای مدیران دانشگاه با حضور دکتر عبدالحسین طاهری مشاور مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت عتف

تاریخ ثبت: 1397/02/05 - 09:49 ق.ظ

نشست شورای مدیران دانشگاه با حضور دکتر عبدالحسین طاهری مشاور مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت عتف برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر حسین گل چینی ضمن خیر مقدم به جناب آقای دکتر عبدالحسین طاهری، مشاور رییس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت عتف و جناب آقای مهندس علیرضا حیدری کارشناس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت عتف در جلسه شورای مدیران دانشگاه گنبدکاووس  با ارائه گزارشی از پیشرفت و توسعه دانشگاه در سالهای اخیر،  از روند رو به رشد دانشگاه  سخن به میان آورد.
رئیس دانشگاه در مطالب خود از پیشرفت محسوس دانشگاه در بحث پروژه های عمرانی، افزایش تعداد اعضای هیات علمی، افزایش تعداد رشته و به تبع آن افزایش دانشجو، طرح های پژوهشی مصوب اساتید دانشگاه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیوستن به شبکه آزمایشگاهی کشور(شاعا)، تجهیز آزمایشگاه مرکزی به دستگاه های هایتک سخن به میان آورد.           
در ادامه جلسه هریک از معاونین و مدیران به بیان نقطه نظرات خود در زمینه های مختلف علمی ، آموزشی و پژوهشی پرداختند.           
در پایان جلسه آقای دکتر عبدالحسین طاهری ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست و دانشگاه گنبدکاووس به پاسخوگویی پرسشها و جمع بندی مطالب  مطرح شده پرداختند.

غبارروبی گلزار شهدای گمنام دانشگاه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بازدید از پروژه های عمرانی  و فضای کالبدی دانشگاه از دیگر برنامه هایی بود که با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین طاهری انجام گردید.