اعزام تیم المپیاد دانشجویی دانشگاه گنبدکاووس به بیست و سومین دوره المپیاد غیر متمرکز منطقه 2 کشور

تاریخ ثبت: 1397/02/17 - 11:44 ق.ظ

تیم المپیاد دانشجویی دانشگاه گنبدکاووس ، جهت شرکت در بیست و سومین دوره المپیاد غیر متمرکز منطقه 2 کشور با حضور 18 دانشجودر هفت رشته تحصیلی به دانشگاه مازندران اعزام گردید.

 تیم المپیاد دانشجویی دانشگاه گنبدکاووس  برای چهارمین بار جهت شرکت در  المپیاد غیر متمرکز منطقه 2 کشوربا حضور 18 دانشجو در هفت رشته تحضیلی، زبان و ادبیات فارسی، حقوق، علوم اقتصادی، آمار، ریاضی، زیست شناسی و مهندسی کامپیوتر به دانشگاه مازندران اعزام گردید.