آگهی مزایده اجاره بوفه مرکزی و خوابگاه های دانشگاه گنبد کاووس

تاریخ ثبت: 1397/06/03 - 08:46 ق.ظ

دانشگاه گنبدکاووس در نظر دارد بوفه مرکزی و خوابگاه های دانشجویی آقایان و خانم ها را با مشخصات مندرج در اسناد به اشخاص توانمند و صاحب تجربه در این شغل از طریق مزایده اجاره واگذار نماید.