اطلاعیه شماره 3 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کاردانی وکارشناسی پیوسته

تاریخ ثبت: 1397/06/24 - 07:48 ق.ظ

پیرو اطلاعیه شماره 2 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، فرآیند مرحله دوم ثبت نام ( ثبت نام حضوری) به شرح زیر اعلام می گردد.

ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگانی که تاییدیه نهائی(مطابق با تصویر شماره 40 فایل راهنما ثبت نام غیرحضوری) دریافت نموده اند که حاوی کد آموزشی و رمز عبور ایشان می باشد به شرح زیر ثبت نام بعمل خواهد آمد:

  • مدارک مورد نیاز در مرحله دوم ( ثبت نام  حضوری):
  1. شش قطعه عکس پذیرفته شده زمینه سفید(تهیه شده در سال جاری) 
  2. اصل شناسنامه ( تمامی صفحات) بهمراه یک سری رونوشت آن

تبصره : پذیرفته شدگان اتباع خارجی می توانند اصل گذرنامه دارای حداقل 6 ماه  اعتبار و یا کارت تردد  بهمراه یک سری رونوشت آن

3 .اصل کارت ملی ( پشت و رو) بهمراه یک سری رونوشت آن

تبصره : پذیرفته شدگان اتباع خارجی می توانند اصل گذرنامه دارای حداقل 6 ماه  اعتبار و یا کارت تردد  بهمراه یک سری رونوشت آن

4.اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی و یا اصل گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی بهمراه یک سری رونوشت آن
نکته: پذیرفته شدگان آقا می بایست در صورت ارائه گواهی موقت فوق الذکر آن را با مهر و تایید رسمی اداره آموزش و پرورش ارائه نمایند.

تبصره 1: پذیرفته شدگانی قبلا در مقطع کاردانی و یا کارشناسی پیوسته فارغ التحصیل گردیده اند می توانند  اصل گواهی پایان دوره کاردانی و یا اصل کارشناسی پیوسته ارائه نمایند بهمراه یک سری رونوشت آن 

5.اصل گواهی پایان دوره متوسطه و یا اصل گواهی موقت دوره متوسطه بهمراه یک سری رونوشت آن
نکته: پذیرفته شدگان آقا می بایست در صورت ارائه گواهی موقت فوق الذکر آن را با مهر و تایید رسمی اداره آموزش و پرورش ارائه نمایند.

6.اصل کارنامه سه ساله دوره متوسطه ( کارنامه کامپیوتری)بهمراه یک سری رونوشت آن
نکته: پذیرفته شدگان آقا  می بایستکارنامه فوق الذکر را با قید عنوان کارنامه فارغ التحصیلان و ممهور به مهر اداره آموزش و پرورش ارائه نمایند.

7.اصل کارنامه پیش دانشگاهیبهمراه یک سری رونوشت آن
نکته: پذیرفته شدگان آقا می بایست کارنامه فوق الذکر را با قید عنوان کارنامه فارغ التحصیلان و ممهور به مهر اداره آموزش و پرورش ارائه نمایند.

8.رسید تاییدیه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی

تذکر: لازم است پذیرفته شده گرامی قبل از انجام ثبت نام اینترنتی نسبت به تهیه رسید تاییدیه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی خود صرفاً از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام نماید. ( آدرس دانشگاه گنبدکاووس: گلستان-گنبدکاووس- بلوار بصیرت- دانشگاه گنبدکاووس- صندوق پستی 163)

*ضمناً براساس برنامه زمانی، ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگانی که تاییدیه نهائی دریافت نموده اند  به شرح زیر انجام خواهد شد.

  شنبه مورخ  97/06/24 : افرادی که ابتدای حرف اول نام خانوادگی آنها حروف(الف،ب،پ،ت،ث،ج،چ،ح،خ) می باشد

 یکشنبه مورخ 97/06/25 : افرادی که ابتدای حرف اول نام خانوادگی آنها حروف(د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ )می باشد

 دوشنبه مورخ 97/06/26 : افرادی که ابتدای حرف اول نام خانوادگی آنها حروف(ف،ق ک،گ،ل،م،ن،و،ه،ی) می باشد.

سه شنبه مورخ 97/06/27 : ثبت نام با تاخیر کلیه پذیرفته شدگان