انتصاب مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

تاریخ ثبت: 2018/09/22 - 01:40 ب.ظ

در اين مراسم كه در محل سالن جلسات حوزه ریاست و با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد، طی حکمی سرکار خانم مهندس حکیمه مصطفی لو به عنوان سرپرست جدید مدیریت امور اداري و پشتیبانی دانشگاه منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی، در اين مراسم كه در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه و با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد،  از خدمات جناب آقای مهندس جواد ذبیحی در دوره تصدی مدیریت اداری و پشتیبانی تشکر و قدردانی گردید و همچنین طی حکمی سرکار خانم مهندس حکیمه مصطفی لو به عنوان سرپرست جدید مدیریت امور اداري و پشتیبانی دانشگاه منصوب شد.