جلسه مشترک سرپرست دانشگاه با اعضای شورای صنفی اعضای هیات علمی و کارمندان

تاریخ ثبت: 2018/09/25 - 01:27 ب.ظ

اعضای محترم شورای صنفی هیات علمی و کارمندان دانشگاه در نشست مشترک با حضور دکتر طهماسبی سرپرست محترم دانشگاه به بیان نقطه نظرات و مطالبات خود در زمینه مسائل صنفی و رفاهی پرداختند.

نشست  مشترک بین اعضای محترم شورای صنفی هیات علمی و کارمندان دانشگاه با سرپرست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر طهماسبی، در جهت ارتقاء سطح رفاهی و پیگیری مسائل، مشکلات  و مطالبات  صنفی و رفاهی اعضای هیات علمی و کارمندان برگزار شد.