اطلاعیه ثبت نام بيمه تكميلي (قرارداد سال 98-1397)

تاریخ ثبت: 1397/07/21 - 04:00 ب.ظ

به اطلاع کلیه كاركنان و اعضاي هيأت علمي مي‌رساند با توجه به فرارسيدن زمان انقضاي قرارداد جاري بيمه درمان تكميلي و رايزني‌هاي متعدد از شركت‌هاي بيمه‌گر توسط اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی و لزوم هماهنگي جهت اصلاح و تكميل ليست اسامي متقاضيان، از كليه همكاران ارجمند درخواست مي‌شود با توجه به موارد ذيل نسبت به ثبت نام براي قرارداد آتي درمان تكميلي حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/7/25 اقدام فرمايند.

 

۱افرادي كه متقاضي افزايش / كاهش بيمه‌شدگان در ليست ارسالي قرارداد جديد مي‌باشند.

۲آن دسته از همكاران محترم كه متقاضي انصراف كلي (از بيمه درمان و عمر تكميلي) و يا انصراف موردي مي‌باشند.

۳افراد جديد‌الاستخدام و افراد تحت تكفلشان در صورت تمايل براي عضويت در قرارداد بيمه درمان تكميلي

۴بازنشستگان محترم هيأت علمي و كاركنان و افرادتحت تكفلشان درصورت تمايل براي عضويت درقرارداد بيمه درمان تكميلي دانشگاه

شايان ذكر است اطلاعات تكميل‌شده در قالب فرم مي‌بايست به صورت كامل (تمامي فيلدها به شكل دقيق) و از طريق سامانه خود به امور اداری دانشگاه ارسال شود و سپس به امور بيمه دانشگاه ارسال گرددآن دسته از همكاران محترم نيز كه در سال ۹7-۱۳۹6 عضو بيمه تكميلي بوده‌اند و تغييري در تعداد افراد بيمه‌شده نداشته و يا متقاضي انصراف كلي / موردي از بيمه درمان تكميلي / عمر و حوادث تكميلي نمي‌باشند؛ از ارائه اطلاعات خودداري نمايند.

توجه : عدم تکمیل فرم از طرف ثبت نام شدگان قرارداد سال گذشته به منزله موافقت با ثبت نام و ادامه پوشش بیمه تکمیلی جدید می باشد.

اطلاعات جامع در خصوص شركت بيمه‌گر، مجري طرح و نرخ جديد حق بيمه تكميلي طي چند روزآينده متعاقباً اعلام خواهد شد.