آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای( با ارزیابی کیفی)

تاریخ ثبت: 1397/08/15 - 10:15 ق.ظ

دانشگاه گنبدکاووس در نظر دارد در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی خود از پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه "5" از سازمان برنامه و بودجه استان برای اجرای پروژه "احداث اسکلت ساختمان سلف سرویس دانشگاه گنبدکاووس" از طریق برگزاری مناقصه دعوت بعمل آورد.