اولین فراخوان همکاری پژوهشی تحقیقاتی استادان و پژوهشگران ایران و آلمان

تاریخ ثبت: 1397/11/13 - 03:21 ب.ظ

این فراخوان در چهارچوب همکاری‌های بین المللی، بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان BMBF می باشد.

متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی https://cisc.msrt.ir/fa/news مراجعه نمایند.

ارسال های جدید