برگزاری نشست مشترک هیات رییسه دانشگاه با اعضای هیات علمی در اولین روزهای کاری سال جدید

تاریخ ثبت: 1398/01/28 - 09:16 ق.ظ

نشست مشترک بین اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و هیات رئیسه با حضور دکتر طهماسبی، رییس دانشگاه و معاونین ایشان ، با هدف ارتقاء سطح آموزشی، پژوهشی و پیگیری مسائل و مشکلات این قشر علمی دانشگاه و نیز ارائه نقطه نظرات اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف اداری، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد.