قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

تاریخ ثبت: 1398/01/31 - 05:25 ب.ظ

با عنایت به دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر تهیه گزارش سیلاب اخیر کشور توسط دانشگاه تهران، بدینوسیله علاقمندان جهت مشارکت در کارگروه‌های ذیل می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال Cv خود به آدرس ایمیل ذیل اقدام نمایند.

  با عنایت به دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر تهیه گزارش سیلاب اخیر کشور توسط دانشگاه تهران، بدینوسیله علاقمندان جهت مشارکت در کارگروه‌های ذیل می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال Cv  خود به آدرس ایمیل ذیل اقدام نمایند.

mte.guasnr@gau.ac.it

 

1. هوا و اقلیم

2. هیدرولوژی و منابع آب 

3. مهندسی رودخانه

4. مدیریت بحران

5. مدیریت ریسک و بیمه

6. شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی

7. حقوقی

8. منابع طبیعی و کشاورزی

9.محیط زیست

10 اقتصاد و تامین مالی

11. کسب و کار