انتصابات جدید در بخش مدیریت امور مالی و مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری دانشگاه

تاریخ ثبت: 1398/02/17 - 03:30 ب.ظ

دکتر ابوالفضل طهماسبی، رییس دانشگاه گنبدکاووس، طی احکامی سرپرست جدید مدیریت امور مالی و سرپرست جدید مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری دانشگاه را منصوب کرد.

دکتر طهماسبی، رییس دانشگاه گنبدکاووس، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده جناب آقای مهندس سعید محمد شفیع در مدت تصدی مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری دانشگاه، طی حکمی دکتر مسعود خیراندیش، استادیار دانشکده علوم انسانی را به سمت سرپرست  مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری منصوب نمود.

ایشان همچنین  ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های چندین ساله سرکار خانم دکتر صدیقه عرب امیری در مدت تصدی مدیریت امور مالی دانشگاه، در حکم دیگری جناب آقای مهندس سعید محمد شفیع را به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی منصوب کرد.