انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه گنبدکاووس در کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها

تاریخ ثبت: 1398/02/31 - 02:29 ب.ظ

طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی‌ احمدآبادی،رییس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، دکتر سید مرتضی سیدیان عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس به عنوان عضو در کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی این هیأت، منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی؛ طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی‌ احمدآبادی،رییس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، دکتر سید مرتضی سیدیان عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس به عنوان عضو در کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی این هیأت، منصوب گردید.

در بخشی از حکم صادر شده آمده است:

با عنایت به حکم رئیس جمهور محترم مبتنی بر تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها و به موجب این حکم به عنوان همکار در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با توجه به سوابق علمی و اجرایی ارزنده خود، کارگروه را در تهیه گزارشی مستند و دقیق از سیلاب‌های سال ۱۳۹۸ در کشور یاری نموده تا پس از تلفیق با گزارش سایر کارگروه ها به استحضار ریاست محترم جمهور و ملت شریف ایران رسانده شود.

امید است در انجام این وظیفه ملی، موفق و سربلند باشید.