اطلاعیه دانشگاه گنبد کاووس در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 1398

تاریخ ثبت: 1398/03/01 - 12:08 ب.ظ

با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری(Ph.D)، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله‌ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با نامه ابلاغی شماره 3024 مورخ 98/1/25 صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته است و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلبان است که توسط دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو صورت می‌گیرد. در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند:

ارسال های جدید