انتصاب جناب آقای دکتر بهروز ایمری به عنوان سرپرست اداره تربیت بدنی

تاریخ ثبت: 1398/03/04 - 04:02 ب.ظ

دکتر ابوالفضل طهماسبی، رییس دانشگاه گنبدکاووس، طی حکمی سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه را منصوب کرد.

دکتر طهماسبی، رییس دانشگاه گنبدکاووس، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده جناب آقای دکترحمیدرضا قزلسفلو در مدت تصدی ریاست اداره تربیت بدنی، طی حکمی دکتر بهروز ایمری، استادیار گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی را به سمت سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه منصوب نمود.