فلوشیپ مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری (WAITRO)

تاریخ ثبت: 1398/03/11 - 05:38 ب.ظ

جمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری ( WAITRO ) فلوشیپ شش ماهه تا یک ساله برای انجام پژوهش در دیگر کشورهای عضو آن مجمع اعطا می‌نماید