فلوشیپ مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری (WAITRO)

تاریخ ثبت: 1398/03/11 - 05:38 ب.ظ

جمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری ( WAITRO ) فلوشیپ شش ماهه تا یک ساله برای انجام پژوهش در دیگر کشورهای عضو آن مجمع اعطا می‌نماید

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به  وب سایت ذیل مراجعه نمایند:

https://www.waitro.org/for-members

https://cisc.msrt.ir/fa/news/47814

ارسال های جدید