احراز رتبه ممتاز و انتخاب دانشگاه گنبدکاووس بعنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سراسری1397

تاریخ ثبت: 1398/04/09 - 11:14 ق.ظ

دکتر ابراهیم خدایی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه گنبدکاووس را بعنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سراسری سال 97 معرفی نمود.

معاون وزیر علوم و رییس سازمان سنجش آموزش کشور، از ریاست دانشگاه و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده تام الاختیار دانشگاه گنبدکاووس در امور آزمون ها) تقدیر نمود. ایشان طی دو تقدیر نامه جداگانه مراتب سپاس و قدرشناسی  خود را از درایت و تدبیر دانشگاه گنبدکاووس در امور برگزاری آزمون های سراسری دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور  مبذول داشته و عنوان نمود که دانشگاه گنبدکاووس به عنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سال 97  انتخاب و حائز رتبه ممتاز شده است.

در متن تقدیرنامه ها چنین آمده است:

 

ارسال های جدید