اطلاعیه شماره 2 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دکتری

تاریخ ثبت: 1398/06/09 - 08:28 ق.ظ

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان محترم به استحضار می رساند: امکان ثبت نام غیرحضوری روز شنبه مورخ 09/06/98 برای کلیه پذیرفته شدگان براساس فایل راهنما با مراجعه به آدرس erp.gonbad.ac.ir امکان پذیر می باشد.

امکان ثبت نام غیرحضوری روز شنبه مورخ 98/06/09 برای کلیه پذیرفته شدگان براساس فایل راهنما  با مراجعه به آدرس  erp.gonbad.ac.ir  امکان پذیر می باشد.

  • نکات و موارد مهم در مرحله ثبت نام غیر حضوری:

تکمیل دقیق اطلاعات خواسته شده و بارگزاری اسکن مدارک براساس راهنمایی ثبت نام غیرحضوری

مدارک مورد نیاز جهت انجام ثبت نام غیرحضوری:

  1. اسکن یک قطعه عکس  4*3 ) تهیه شده در سال جاری)
  2. اسکن تمامی صفحات شناسنامه ( هر صفحه بصورت جداگانه)
  3. اسکن کارت ملی ( پشت و رو)
  4. اسکن اصل گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد و یا گواهی موقت پایان دوره کارشناسی ارشد

 تذکر 4-1: پذیرفته شدگانی که دانشجو سال آخر بوده اند  و گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد خود را دریافت ننموده اند لازم است بجای گواهی کارشناسی ارشد، اسکن فرم معدل ( فرم مذکور بصورت PDF    بر روی پورتال سازمان سنجش قرار دارد ) که به تایید رسمی دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد رسیده باشد را ارائه نمایند.

 تذکر 4-2: پذیرفته شدگانی که در زمان آزمون دکتری دانشجو سال آخر بوده اند لازم است فرم  معدل واحد های گذرانده  (فرم معدل مندرج در صفحه 39 دفترچه شماره 1 رهنمای ثبت نام آزمون دکتری)  که در زمان ثبت نام آزمون به استناد آن در سایت سازمان سنجش معدل خود را ثبت نموده اند و به تایید رسمی دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد رسیده است  را اسکن  و علاوه برگواهی پایان دوره کارشناسی ارشد، در قسمت مربوط به اصل گواهی کارشناسی ارشد بارگزاری نمایند.

اسکن اصل گواهی دوره کارشناسی و یا گواهی موقت دوره کارشناسی

  • لازم به ذکر است ثبت نام حضوری روز یکشنبه مورخ 98/06/10  برای کلیه پذیرفته شدگان  که  تاییدیه نهائی  ثبت نام غیرحضوری را مطابق فایل راهنما دریافت نموده باشند امکان پذیر خواهد بود.

ارسال های جدید