اطلاعیه شماره 2 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری ( براساس سوابق تحصیلی)

تاریخ ثبت: 1398/07/09 - 11:35 ق.ظ

ثبت نام در ابتدا بصورت غیرحضوری روز چهارشنبه مورخ 1398/07/10 لغایت شنبه 1398/07/13 می باشد که برای کلیه پذیرفته شدگان براساس فایل راهنما با مراجعه به آدرس http://erp.gonbad.ac.ir/ امکان پذیر می باشد.

ثبت نام در ابتدا  بصورت غیرحضوری روز چهارشنبه مورخ 1398/07/10  لغایت  شنبه  1398/07/13  می باشد که برای کلیه پذیرفته شدگان براساس فایل راهنما  با مراجعه به آدرس http://erp.gonbad.ac.ir/ امکان پذیر می باشد.

 

  • نکات وموارد مهم در مرحله اول ( ثبت نام غیر حضوری):

تکمیل دقیق اطلاعات خواسته شده و بارگزاری اسکن مدارک براساس راهنمایی ثبت نام غیرحضوری (لینک دانلود راهنمای  ثبت نام غیر حضوری )

تهیه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  غیر حضوری شامل:

1- یک قطعه عکس3*4 پذیرفته شده زمینه سفید (تهیه شده در سال جاری) 

2-اصل شناسنامه (تمامی صفحات)

تبصره : پذیرفته شدگان اتباع خارجی می توانند اسکن گذرنامه دارای حداقل 6 ماه  اعتبار و یا کارت تردد  خود را بجای بند 2 بارگذاری نمایند.

3.اصل کارت ملی (پشت و رو)

تبصره : پذیرفته شدگان اتباع خارجی می توانند اسکن گذرنامه دارای حداقل 6 ماه  اعتبار و یا کارت تردد  خود را بجای بند 3  بارگذاری نمایند.

4.اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره متوسطه دوم (نظام آموزشی جدید 3-3-6) با مهر و امضاء مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک را  بارگزاری نمایند.

یادآوری: پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی آنها نظام قدیم آموزش متوسطه میباشد میبایست اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و با هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم یا پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی آنها نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی میباشد میبایست اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز پیش دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی را بارگزاری نمایند.

تبصره 2: پذیرفته شدگانی قبلا در مقطع کاردانی و یا کارشناسی پیوسته فارغ التحصیل گردیده اند می توانند اسکن اصل گواهی پایان دوره کاردانی و یا اصل کارشناسی پیوسته خود را بجای بند 4 بارگزاری نمایند.

5.تصویر اصل گواهی پایان دوره متوسطه( نظام سالی واحدی – ترمی واحدی) یا فرم 602 ( گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم) (نظام جدید)را بارگزاری نمایید.

6.تصویر اصل کارنامه سه ساله اخر دبیرستان ( پایه های دهم تا دوازدهم)(نظام جدید)یا اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه( کارنامه کامپیوتری)(نظام سالی واحدی – ترمی واحدی )را بارگزاری نمایند.

7.اصل کارنامه پیش دانشگاهی (مخصوص دانشجویان نظام سالی واحدی- ترمی واحدی) را بارگزاری نمایند.

8.تصویر رسید تاییدیه تحصیلی  گواهی دوره دوم متوسطه (نظام جدید) یا مقطع پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی- ترمی واحدی) را بارگزاری نمایند.

تذکر: لازم است پذیرفته شده گرامی قبل از انجام ثبت نام اینترنتی نسبت به تهیه رسید تاییدیه تحصیلی دوره دوم  متوسطه (نظام جدید) یا پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی – ترمی واحدی)خود صرفاً از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام نماید. ( آدرس دانشگاه گنبدکاووس: گلستان-گنبدکاووس- بلوار بصیرت- دانشگاه گنبدکاووس- صندوق پستی 163 کد پستی: 4971799151)

پس از دریافت  تایید نهائی ( تصویر 40) با در دست داشتن مدراک زیر جهت ثبت نام حضوری بر اساس اطلاعیه شماره 2 ثبت نام به دانشگاه گنبدکاووس در روزهای تعیین شده مراجعه نمائید:

1-  فرم چاپ گرفته شده ثبت نام ورودی های جدید ( تصویر شماره 37 راهنما ثبت نام غیر حضوری)

2- فرم تاییدیه ثبت نام نهائی ( تصویر شماره 40 راهنما ثبت نام غیر حضوری)

3- اصل گواهی دوره پیش دانشگاهی و یا گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی ممهور به مهر مدرسه و اداره آموزش و پرورش  و یک سری رونوشت آن ( آقایان دو سری) ( مخصوص دانشجویان سالی واحدی ترمی واحدی)

4- اصل گواهی دوره متوسطه دوم و یا گواهی موقت دوره متوسطه دوم ممهور به مهر مدرسه و اداره آموزش و پرورش و یک سری رونوشت آن  (آقایان دو سری) ( دانشجویان نظام جدید)

5- اصل گواهی پایان دوره متوسطه (نظام سالی-واحدی ترمی واحدی) یا فرم 602 گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه دهم تا دوازدهم ( نظام جدید) ممهور به مهر مدرسه و اداره آموزش و پرورش ودو سری رونوشت آن

6- اصل کارنامه سه ساله دوره دوم متوسطه ( کارنامه کامپیوتری با قید عنوان کارنامه فارغ التحصیلان ممهور به مهر مدرسه و اداره آموزش و پرورش) ویک سری رونوشت آن ( نظام جدید)

7- اصل کارنامه سه ساله دوره متوسطه ( کارنامه کامپیوتری با قید عنوان کارنامه فارغ التحصیلان ممهور به مهر مدرسه و اداره آموزش و پرورش) ویک سری رونوشت آن ( نظام سالی واحدی – ترمی واحدی)

8- اصل کارنامه پیش دانشگاهی برای دانشجویان سالی واحدی ترمی واحدی  (با قید عنوان کارنامه فارغ التحصیلان ممهور به مهر مدرسه و اداره آموزش و پرورش) و یک سری رونوشت آن

9- دو سری رونوشت شناسنامه ( تمامی صفحات) (آقایان 2 سری)

10-دو سری رونوشت کارت ملی ( پشت و رو)
 

11-شش قطعه عکس جدید 4*3 (آقایان 8 قطعه)

12-رسید تائیدیه تحصیلی گواهی دوره دوم متوسطه (نظام جدید) یا پیش دانشگاهی(نظام سالی واحدی–ترمی واحدی)

 

ضمناً بر اساس برنامه زمانی، ثبت نام  بصورت حضوری پس از دریافت تاییدیه ثبت نام غیر حضوری به شرح زیر انجام خواهد شد.

شنبه مورخ 98/07/13: افرادی که ابتدای حرف اول نام خانوادگی آنها حروف(الف،ب، پ،ت،ث،ج،چ،ح،خ،د،ذ،ر،ز،س)می باشد.

یکشنبه مورخ 98/07/14: افرادی که ابتدای حرف اول نام خانوادگی آنها حروف (ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،ک،گ،ل،م، ن، و،ه،ی)می باشد.