اطلاعیه "تکمیل ظرفیت دانشجویان صرفا با سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 "

تاریخ ثبت: 1398/09/05 - 05:46 ب.ظ

کلیه داوطلبان باید به سایت سازمان سنجش و یا به ابلاغیه شماره 64534 مورخ 1398/08/27 سازمان سنجش مراجعه و نسبت به دریافت راهنمای لازم اقدام نمایند .